Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Dejavnost

Dejavnost

Zagotavljamo celovite storitve

Osnovna dejavnost Inštituta KON-CERT Maribor je izvajanje nepristranske in neodvisne kontrole in certificiranja v kmetijstvu in gozdarstvu na območju celotne Slovenije.

V okviru osnovne dejavnosti preverjamo in potrjujemo skladnost postopkov pridelave, predelave, skladiščenja in označevanja kmetijskih pridelkov in živil z veljavnimi predpisi in standardi. Tako pomagamo zagotoviti večjo kredibilnost :

  • kmetijskim pridelovalcem in predelovalcem,
  • obratom javne prehrane,
  • predelovalnim obratom,
  • trgovcem in uvoznikom.

Hkrati pa s tem pomagamo potrošnikom lažje prepoznavati visokokavostna pridelke in živila.

Inštitut KON-CERT Maribor je akreditiran s strani javnega zavoda Slovenska akreditacija ,  kar dokazuje akreditacijska listina CP-007 z dne 27.3.2015. Prvo akreditacijsko listino je s strani Slovenske akreditacije Inštitut prejel 5.12.2007.

 

 

Podrobnejše informacije o dejavnostih, za katere Slovenska akreditacija Inštitutu priznava usposobljenost, so vam na razpolago v dokumentu Dejavnost Inštituta


Dodatno opravlja Inštitut KON-CERT Maribor poleg akreditirane dejavnosti tudi dejavnosti kontrole in certificiranja integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin, zaščitenih živil z označbo višja kakovost, biološko-dinamičnega kmetovanja po smernicah DEMETER, ekološkega kmetovanja po smernicah BIODAR in kontrole po standardu GlobalG.A.P. in kontrole kmetovanja "brez GSO", kot tudi certificiranje kozmetičnih izdelkov, čistil in dišavnih snovi, tekstila, usnja ter certificiranje ekološko gojenih okrasnih rastlin, ki pa niso vključene v obseg akreditacije. Hkrati organiziramo tudi izobraževanja, strokovne ekskurzije in druga usposabljanja ter sodelujemo v projektih povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom. S tem vam zagotavljamo celovito paleto storitev, ki omogočajo dodajanje vrednosti vašim pridelkom in živilom.


Delujemo v skladu s poslanstvom inštituta

Z izvajanjem kontrol in certificiranja skladno s predpisi in standardi : 

  • zagotavljamo sledljivost pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil,
  • krepimo zaupanje javnosti v kmetijske pridelke oziroma živila,
  • večamo odgovornost pridelovalcev in predelovalcev do javnosti,
  • spodbujamo pridelovalne in predelovalne postopke, ki omogočajo strankam dodano vrednost, 
  • ohranjamo kulturno krajino, trajnostno kmetovanje in biotsko raznovrstnost.
Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki