Ekološko kmetovanje
V sozvočju z naravo in človekom
Ekološko kmetovanje

Ekološko kmetovanje

Navdušite potrošnike z naravnimi pridelki!

Potrošniki se vse bolj zavedajo prednosti ekološke pridelave, zato tudi povpraševanje po tovrstnih pridelkih narašča. Po uradnih podatkih se trg z ekološkimi živili letno poveča za približno 10 odstotkov. Izkoristite ta trend in pridobite certifikat za ekološko pridelavo. Le tako boste lahko trgu dokazali, da so vaši pridelki resnično pridelani na ekološki način in jim dodali najvišjo vrednost.

Pridelki iz ekološke pridelave so pridelki najvišje kakovosti, saj so pridelani na popolnoma naraven način, v sozvočju z naravo in človekom. Prav tako jih odlikuje višja vsebnost hranilnih snovi in poln, bogat okus.

Ekološka pridelava poteka v skladu z natančno določenimi strogimi predpisi in pod rednim nadzorom pooblaščenih certifikacijskih organov ter pristojnega inšpektorata. Ekološko kmetovanje spoštuje in ohranja naravo ter uporablja samo naravne in naravi prijazne pridelovalne postopke ob upoštevanju naslednjih omejitev:

  • Prepoved uporabe pesticidov in lahko topnih mineralnih gnojil ter antibiotikov v živinoreji.
  • Omejitev uporabe živilskih dodatkov, pomožnih tehnoloških sredstev in drugih snovi.
  • Obvezno široko kolobarjenje kot pogoj za učinkovito rabo krajevnih virov.
  • Prepoved rabe gensko spremenjenih organizmov.
  • Izkoriščanje prednosti lokalnih virov, denimo hlevskega gnoja za gnojilo ali na kmetiji pridelane krme.
  • Reja živali poteka v sistemih živalim prijazne reje, z obilo gibanja na prostem in na osnovi ekološke krme.
  • Izbira takšnih vrst rastlin in pasem živali, ki so odporne proti boleznim in prilagojene lokalnemu okolju.

Inštitut KON-CERT Maribor je akreditiran s strani javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17065 za certificiranje procesov iz ekološke pridelave oziroma predelave kmetijskih pridelkov in živil. Zaupajte skupini izkušenih strokovnjakov v Inštitutu, ki izvaja nepristransko in neodvisno kontrolo in certificiranje na območju celotne Slovenije.

Dodajte s certifikatom najvišjo vrednost tudi vašim ekološkim pridelkom in živilom!

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki