GlobalG.A.P.
Zagotovilo za kakovost
GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P.

Zagotovite kakovost vaših živil!

Pridobite zaupanje potrošnikov v vaša živila s pomočjo certifikata za standard GlobalG.A.P. in si odprite vrata na prodajna mesta trgovskih verig! Dokažite odgovornost do okolja in zavezanost k dobri kmetijski praksi in se pridružite več kot 100.000 certificiranim pridelovalcem!

Za potrošnike in trgovce je certifikat GlobalG.A.P. dokazilo, da proizvod dosega sprejemljivo varnost za potrošnika. GlobalG.A.P. je globalno razširjen privatni standard za certificiranje postopkov pridelave kmetijskih pridelkov, ki so ga razvili večji trgovski centri zaradi vse večjih zahtev po oskrbi potrošnikov s kakovostno in zdravju prijazno hrano. Shema certificiranja po standardu GlobalG.A.P. je namenjena pridelovalcem, ki so vključeni v postopek certificiranja procesov integrirane pridelave, pridelovalcem in predelovalcem ekoloških pridelkov in živil ter pridelovalcem, ki pridelujejo na konvencionalen način. V preteklosti je bil ta standard poznan kot EUREPGAP, v letu 2009 pa se je preimenoval v GlobalG.A.P.

Standard služi pridelovalcem kot praktični priročnik za dobro kmetijsko prakso (G.A.P.- Good Agricultural Practice) po vsem svetu in varovanje postopkov pridelave pred različnimi tveganji. Proizvodnja pridelkov in certificiranje skladno s standardom GlobalG.A.P. vam bo tako zagotovila pridelovanje zdravstveno neoporečnih pridelkov in s tem vstop na prodajna mesta trgovskih verig.

Osnovni cilji pridelave v okviru standarda GlobalG.A.P. so:

 • zagotavljanje varnosti hrane,
 • ohranjanje zaupanja potrošnikov,
 • zagotavljanje kakovostnega pridelka,
 • varovanje postopkov pridelave pred različnimi tveganji, 
 • zmanjšanje neugodnih vplivov kmetijstva na okolje,
 • čim manjša poraba in vnos fitofarmacevtskih sredstev,
 • zagotavljanje odgovornega odnosa do živali,
 • zagotavljanje skrbi za zaposlene v procesu kmetijske pridelave.

Z namenom zagotavljanja neodvisnosti lahko pridelovalci in organizacije pridelovalcev opravijo postopek certifikacije le pri organizacijah, ki so za to pooblaščene. Med njimi je tudi Inštitut KON-CERT Maribor, kjer skupina strokovnjakov izvaja storitev kontrole na območju celotne Slovenije, medtem ko certificiranja postopkov po standardu GlobalG.A.P. opravlja avstrijski certifikacijski organ »Lacon Institut«. Izvajanje kontrole po standardu GlobalG.A.P. se nanaša na dejavnost, ki ni vključena v obseg akreditirane dejavnosti Inštituta.

Celovita presoja kmetijskega gospodarstva

Standard GlobalG.A.P. v eni presoji združi vsa področja in proizvode, ki se pridelujejo na kmetijskem gospodarstvu:

rastlinska pridelava:

 • sadje in zelenjava,
 • poljščine,
 • surova kava,
 • čaj,
 • cvetje in okrasne rastline,
 • bombaž in ostalo,

živinoreja:

 • govedo,
 • drobnica,
 • prašičereja,
 • perutninarstvo,

vodne kulture:

 • plavutonožci,
 • mehkužci,
 • raki,

ostalo:

 • proizvodnja krmil, 
 • transport živali,
 • proizvodnja sadilnega materiala.
Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki