Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Nova tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja, zelenjave, grozdja in poljščin.
Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki