Izbrana kakovost
Izbrana kakovost

Izbrana kakovost

Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

 

Zaščitni znak "izbrana kakovost" Slovenija je namenjen kmetijskim pridelkom oziroma živilom ter potrošniku zagotavlja in sporoča, da gre za proizvod s posebnimi lastnostmi in je redno kontroliran ter v celoti, PRIDELAN in PREDELAN v Sloveniji.

Potrjene so naslednje specifikacije:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) nam je dodelila imenovanje za opravljanje storitev kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z označbo Izbrana kakovost in tako so bili izpolnjeni vsi pogoji za pričetek izvajanja postopkov priznanja označbe Izbrana kakovost, za kmetijske pridelke oziroma živila s posebnimi lastnostmi.

Vabimo vas, da se vključite v postopek certificiranja individualno ali skupinsko (kot član posamezne skupine). V kolikor želite pridobiti več informacij, nas prosimo kontaktirajte na telefonsko številko  02 228 49 36 ali e-naslov jelka.potocnik@kon-cert.si in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki