Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Izobraževanje o ekološkem čebelarstvu

Izobraževanje o ekološkem čebelarstvu

 

V četrtek, 29.5. 2014, smo organizirali tematsko izobraževanje s področja ekološkega čebelarstva za kontrolorje Inštituta KON-CERT Maribor. Program je potekal na Čebeljem gradiču, pri znanem eko čebelarju gospodu Hermanu Kisilaku z Goričkega.Celodnevni program je vseboval številne pomembne teme kot so razvoj čebeljih družin, oskrba, bolezni in zdravljenje, pridobivanje čebelarskih proizvodov, eko kritične točke v čebelarstvu ter obvladovanje tveganj s preventivnimi ukrepi.Ob vodilni temi je bila predstavljena še specifična tehnika izvedbe kontrole pri eko čebelarjih ter vloga in odgovornost kontrolorja.

 

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki