Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Izobraževanje „Train the Trainer“ v Innsbrucku in v Bologni

Izobraževanje „Train the Trainer“ v Innsbrucku in v Bologni

Izobraževanje „Train the Trainer“ v Innsbrucku, 21.-22.5.2014

Varstvo potrošnikov in poštena konkurenca so eni od ciljev evropskih uredb za ekološko kmetijstvo in njegov nadzorni sistem. V okviru projekta IRM-Organic, je pet certifikacijskih organov s področja kontrole ekološkega kmetovanja in ekološke predelave iz Avstrije, Poljske, Nemčije in Italije ( AGRIZERT, AGRO BIO TEST, BIKO TIROL, GfRS in SLK) pripravilo zanimiv ciklus izobraževanj za inštruktorje, ki izobražujejo ekološke kontrolorje. Tako od aprila do junija 2014 potekajo na 4. mestih po Evropi čezmejna izobraževanja, katerih cilj je poenotenje dela kontrolnih organov in izmenjava dragocenih izkušenj, s katerimi se vsakodnevno srečujemo ob delu.

Na izobraževanju v Innsbrucku smo tako spoznali nove metode v procesu izobraževanja eko kontrolorjev, dobili številne koristne smernice za delo, obdelali različne scenarije situacij na terenu, definirali kritične točke kontrole, spoznali ključna pravila auditorjev, veščine dobrega kontrolorja in podobno.

Končni cilj IRM-Organic projekta je vzpostavitev enotne izobraževalne oblike, ki bo oblikovala kompetentnega kontrolorja. Rezultati projekta bodo predstavljeni  European Organic Certifier Council (EOCC) Evropskemu svetu ekoloških certifikatorjev in Združenju evropskih kontrolorjev.

Projekt je podprt s strani evropskih sredstev.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki