Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Javni razpis za podukrep 3.1. za sheme kakovosti

Javni razpis za podukrep 3.1. za sheme kakovosti

dne 8.12.2017 je bil objavljen 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

več lahko preberete na: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1361

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki