PEFC gozdarstvo
Gozdovi za danes in jutri
Kako do certifikata

Kako do certifikata

Za podelitev certifikata se je potrebno prijaviti pri neodvisnem certifikacijskem organu. V Inštitutu KON-CERT Maribor izvajamo ocenjevanje za podelitev certifikata v skladu s predpisano zakonodajo, v okviru katere se preverja dejansko stanje gospodarjenja z gozdovi in skladnost gospodarjenja z gozdovi z veljavnimi predpisi. Z vstopom v certificiranje se zavežete za gospodarjenje z gozdovi na podlagi meril določenih v nacionalni shemi za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Pri tem pa se zahteve za gospodarjenje ne nanašajo le na sečnjo temveč na vse proizvodne, socialne in ekološke funkcije gozdov.

Koraki v postopku certificiranja

  • Inštitut KON – CERT Maribor strankam, zainteresiranim za vključitev v postopek certificiranja na zahtevo posreduje vse potrebne informacije o postopku.
  • Kandidat izpolni prijavo in jo posreduje inštitutu skupaj s prilogami v pisni (papirni) obliki.
  • Če so izpolnjeni pogoji, sledi podpis pogodbe.
  • Na zahtevo stranke se lahko opravi predpresoja, s katero se ugotovi, ali je stranka pripravljena na postopek certificiranja.
  • Izvede se ocenjevanje.
  • Pripravi se poročilo o ocenitvi.
  • Sprejme se odločitev o izdaji ali zavrnitvi certifikata.

Lastniki gozdov na podlagi uspešno zaključenega postopka certificiranja pridobijo certifikat. Lastništvo certifikata, ki potrjuje trajnostno gospodarjenje z gozdom, daje pravico do uporabe logotipa PEFC, ki ga podeljuje Zavod za certifikacijo gozdov. Certifikat PEFC je veljaven pet let. Za podaljšanje veljavnosti certifikata je treba ponovno opraviti ocenjevanje trajnostnega gospodarjenja. Certifikacijski organ pa mora prav tako najmanj enkrat letno preveriti izpolnjevanje zahtev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki