GlobalG.A.P.
Zagotovilo za kakovost
Kako do certifikata

Kako do certifikata

V okviru kontrole preverjamo v Inštitutu KON-CERT Maribor dejansko stanje na kmetijskem gospodarstvu in skladnost pridelave na kmetijskem gospodarstvu z veljavnim standardom GlobalG.A.P.

Če so upoštevani vsi predpisi standarda, prejmete certifikat, ki zagotavlja, da gre za pridelke, ki so pridelani skladno z določili in predpisi standarda GlobalG.A.P. ter da je v procesu pridelave zagotovljena varnost delavcev, varovanje okolja in živali.

Koraki v postopku certificiranja

 • Posredovanje vseh potrebnih informacij o postopku certificiranja kandidatom.
 • Določitev področja in obsega certificiranja.
 • Prijava v postopek certificiranja (oddate lahko tudi elektronsko predprijavo).
 • Podpis pogodbe.
 • Izvedba kontrole.
 • Pogovor s kontrolorjem in dogovor o odpravi morebitnih neskladij.
 • Pregled dokumentacije o izvedeni kontroli in izdelava poročila.
 • Odločitev o izdaji ali neizdaji certifikata s strani pogodbenega partnerja.
 • Nadzorne presoje za sledenje procesa nenehnih izboljšav.


V proces certifikacije se lahko prijavite:

 • individualno, pri čemer se s strani nosilca kmetijskega gospodarstva enkrat letno izvede notranja kontrola s pomočjo vprašalnikov in s strani certifikacijskega organa kontrola na kmetijskem gospodarstvu,
 • skupinsko, pri čemer se vzpostavi sistem kakovosti znotraj skupine, enkrat letno se izvede notranja presoja sistema kakovosti, notranja kontrola vseh članov skupine in kontrola s strani certifikacijskega organa.

Po pridobitvi certifikata s strani pogodbenega partnerja, certifikacijskega organa Lacon Institut, lahko uspešno tržite in tako dokazujete izpolnjevanje zahtev standarda GlobalG.A.P..

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki