Kmetovanje brez GSO
Za varno prihodnost
Kmetovanje brez GSO

Kmetovanje brez GSO

Označite živila brez GSO!

Gensko spremenjene organizme nam vse bolj vsiljujejo v pridelavo hrane in krme multinacionalke, vendar izražajo potrošniki vse bolj odklonilen odnos do tovrstne hrane, predvsem zaradi slabe raziskanosti posledic uživanja živil pridelanih s pomočjo GSO na ljudi. Vse več potrošnikov želi vedeti, kakšno hrano uživa in želi imeti možnost, da se lahko izogne gensko spremenjeni prehrani. Izkoristite to kot priložnost in pridelajte živila brez GSO ter to tudi označite.

Kmetovanje brez GSO poteka brez uporabe gensko spremenjenih organizmov v celotnem procesu pridelave in predelave živil rastlinskega in živalskega izvora.

V Inštitutu KON-CERT Maribor vam ponujamo storitev kontrole postopkov kmetovanja brez GSO po smernicah avstrijskega kodeksa "Österreichisches Lebensmittelbuch, IV. Auflage - Richtlinie zur Definition der „Gentechnikfreien Produktion“ von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung".


 

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki