Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Mednarodni uspehi Inštituta KON - CERT 2010

Mednarodni uspehi Inštituta KON - CERT 2010

09.11.2010

 

Predstavnici Inštituta sta se dne 9.11. v Skopju udeležili poslovne konference v organizaciji MKGP in Ministrstva za kmetijstvo Republike Makedonije.

 

Inštitut pa je bil tudi razstavljalec ob priliki sejma AGROFOOD 2010 na skopskem sejmu od 9.-13.2010.

 

Ob priliki konference »Razvoj lokalnih zajednica i transfer znanja, iskustva i tehnologija iz Slovenije te korištenje EU para«, organizirane 6.-7.10. v Skopju, pod okriljem ministra odgovornega za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Henrika Gjerkeša in makedonskega ministra za lokalno samoupravo g. Musa Xhaferija, je Inštitut KON-CERT predstavil možnosti sodelovanja na področju kontrole in certificiranja v kmetijstvu v Makedoniji in vodil razgovore z zainteresiranimi partnerji. Konference se je udeležil tudi vodja delegacije Evropske Unije v Makedoniji g. Erwan Fouere

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki