Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Predaja GLOBAG.A.P. Perutnini Ptuj 2011

Predaja GLOBAG.A.P. Perutnini Ptuj 2011

02.02.2011

 

Podjetju Perutnina Ptuj je Inštitut KON-CERT Maribor predal certifikat za standard GLOBALG.A.P. shemo živinoreja – perutninarstvo, ki ga je izdal certifikacijski organ iz Avstrije, Inštitut LACON.

 

Inštitut KON-CERT Maribor je v postopku certificiranja izvedel ocenjevanje v skladu z zahtevami standarda GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) GR 3.1, Opcija 1.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki