Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
S tradicijo v prihodnost
Prostovoljne označbe

Prostovoljne označbe

S prostovoljnimi označbami do dodane vrednosti

Dodajte svojim kmetijskim pridelkom in živilom dodano vrednost s prostovoljnimi označbami!

V Inštitutu KON-CERT Maribor izvajamo prav tako storitev certificiranja za prostovoljne označbe, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovalo Inštitut KON-CERT Maribor kot organizacijo za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov in živil s področja skladnosti prostovoljnih označb s predpisi ali potrjeno tehnično dokumentacijo.

Pogoje za prostovoljne označbe živil določa Pravilnik o pogojih in načinu prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, objavljen v Uradnem listu št. 42/2010.

Shema ni vključena v obseg akreditacije.

Za več informacij smo dosegljivi na telefonski številki 02 228 49 36 ali e-naslovu jelka.potocnik@kon-cert.si.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki