Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

"Better Training For Safer Food"

Iniciativa BTSF o shemi ekološkega kmetijstva je namenjena organizaciji in izvedbi 14 tridnevnih usposabljanj na različnih lokacijah v EU. Med letoma 2018 - 2020  bo usposabljanje obiskalo 425 udeležencev iz pristojnih organov držav članic EU, držav kandidatk in izbranih držav, ki niso članice EU.

Cilj tečajev usposabljanja je nadaljnje izboljšanje poznavanja zahtev za nadzor ekoloških proizvodov. Združevanje udeležencev iz različnih držav članic in drugih povabljenih držav omogoča izmenjavo izkušenj in razširjanje najboljših praks za nadzorne dejavnosti in postopke. Osnovni namen programa je zagotoviti dosledno in strogo izvajanje regulativnih zahtev in prispevati k povečanju učinkovitosti nadzornih dejavnosti, ki jih izvajajo uslužbenci pristojnih organov in zasebnih organov, ki so odgovorni za preverjanje skladnosti ekološke pridelave in označevanja ekoloških proizvodov z zakonodajnimi zahtevami EU.

Sodelavci Inštituta KON-CERT Maribor smo se udeležili dveh usposabljanj, in sicer marca 2019 v Sevilji in maja 2019 v Pragi.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki