Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
S tradicijo v prihodnost
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Zaščitimo slovenske kmetijske pridelke in živila

V Sloveniji imamo zelo pestro ponudbo lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil, zato je prav, da jih zaščitimo in s tem ohranjamo slovensko tradicijo. Zaščitite tudi vaše kmetijske pridelke in živila in s tem povečajte njihovo vrednost! Tako bo tudi potrošnikom lažje prepoznati večjo izbiro tradicionalnih in visokokakovostnih slovenskih kmetijskih pridelkov in živil na trgu.

Zaščita kmetijskega pridelka oziroma živila pomeni, da se zaščiti ime določenega kmetijskega pridelka oziroma živila, pridelanega ali predelanega znotraj določenih geografskih območij, da se zaščiti tradicionalni recept ali pa tradicionalna sestava živila.

To pa je le prva faza, ki potrošniku še ne zagotavlja, da je proizvod resnično pristen. Da se lahko zaščiten pridelek oziroma živilo prodaja na trgu z zaščitnim znakom, se morate kot proizvajalec certificirati.

Za pridobitev certifikata mora biti vsak zaščiteni kmetijski pridelek oziroma živilo proizveden v skladu z izdelano specifikacijo, ki je potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Certificiranje pomeni, da neodvisna organizacija pri posameznem proizvajalcu ali skupini proizvajalcev preverja skladnost zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila z uradno potrjeno specifikacijo dotičnega zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila. Le certifikat je zagotovilo potrošniku, da proizvajalec proizvaja avtentičen kmetijski pridelek oziroma živilo.

V Sloveniji imamo štiri sheme kakovosti, ki omogočajo zaščito kmetijskih pridelkov oziroma živil. Pogoji in zahteve vsake sheme kakovosti so jasno opredeljeni v evropski in nacionalni zakonodaji. V Inštitutu KON-CERT Maribor vam omogočamo pridobitev certifikata za zaščitene kmetijske pridelke in živila v skladu z naslednjimi štirimi shemami kakovosti:

Inštitut KON-CERT Maribor je pooblaščen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot organizacija za kontrolo in certificiranje zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil (z označbo porekla, z geografsko označbo, z zajamčeno tradicionalno posebnostjo, z označbo višje kakovosti). Sheme označba porekla, geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost so vključene v obseg akreditacije, shema višja kakovost pa ni vključena v obseg akreditacije.

Dokažite avtentičnost kmetijskega pridelka oziroma živila s certifikatom tudi vi!

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki