Dokazujemo odličnost

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor

INTEGRIRANA PRIDELAVA

Prijava v shemo IP do 30. 3. 2023 

– prijavite se enostavno preko portala s klikom spodaj

SENENA PRIREJA

Prijava v shemo SENENA PRIREJA do 30. 6. 2023 

– prijavite se enostavno preko portala s klikom spodaj

Integrirana pridelava

Ekološko kmetovanje

Ekološka predelava

Izbrana kakovost

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

GlobalG.A.P.

Vegan

DEMETER

biološko-dinamično kmetovanje

Zasebne sheme

Partnerske sheme

Izdaja certifikata

Kako do certifikata?

Zainteresiranim strankam posredujemo informacije in dokumentacijo o postopku certificiranja za izbrano shemo. Na podlagi odločitve o vključitvi v postopek certificiranja za določeno shemo s strani zainteresirane stranke, sledi prijava v postopek certificiranja in podpis pogodbe. 

Opravi se kontrolni pregled pri stranki. 

Po kontrolnem pregledu se pregleda celotna dokumentacija stranke in/ali dokazila o odpravi morebitno izpisanih neskladij in/ali pregled rezultatov kemijskih in/ali fizikalnih parametrov ter senzorične ocene v primeru vzorčenja. 

Odgovorna oseba za odločanje nato sprejme odločitev o izdaji certifikata in le-ta se pošlje stranki.

kontrola
0 +
Izdanih certifikatov
0 +
Zadovoljnih naročnikov
klasje

Prednosti certifikata

Kakšne so prednosti?

Certifikat zagotavlja, da proizvajate avtentičen izdelek, kmetijski pridelek ali živilo višje ali posebne kakovosti. Prednosti certifikata so:

Aktualno

Zadnje novice in dogodki

Spremljajte naše objave o aktualnih dogodkih, novostih in spremembah zakonodaje ter periodična obvestila za stranke Inštituta KON-CERT.

Partnerske sheme
Inštitut KON-CERT Maribor in TÜV NORD GROUP organizirata seminar IFS Global Markets Food.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Vabimo vas, da se vključite v postopek certificiranja za shemo SENENA PRIREJA za leto 2023.
Integrirana pridelava
Spoštovani. Vabimo vas, da se vključite v postopek certificiranja za shemo INTEGRIRANA PRIDELAVA.
Ekološko kmetovanje
Spoštovani ekološki kmetovalci. Prijava oz. obnovitev prijave za sezono 2023 je podaljšana do 30. 3. 2023. Vabljeni k prijavi!
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prehodno nacionalno zaščitilo Istrski ovčji sir/Istarski ovčji sir z zaščiteno označbo porekla.