Dokazujemo odličnost

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor

Prijava v certificiranje

Prijavite se enostavno preko portala s klikom spodaj

Integrirana pridelava

Ekološko kmetovanje

Ekološka predelava

Izbrana kakovost

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

IN SENENA PRIREJA

GlobalG.A.P.

Vegan

DEMETER

biološko-dinamično kmetovanje

Zasebne sheme

Partnerske sheme

Izdaja certifikata

Kako do certifikata?

Zainteresiranim strankam posredujemo informacije in dokumentacijo o postopku certificiranja za izbrano shemo. Na podlagi odločitve o vključitvi v postopek certificiranja za določeno shemo s strani zainteresirane stranke, sledi prijava v postopek certificiranja in podpis pogodbe. 

Opravi se kontrolni pregled pri stranki. 

Po kontrolnem pregledu se pregleda celotna dokumentacija stranke in/ali dokazila o odpravi morebitno izpisanih neskladij in/ali pregled rezultatov kemijskih in/ali fizikalnih parametrov ter senzorične ocene v primeru vzorčenja. 

Odgovorna oseba za odločanje nato sprejme odločitev o izdaji certifikata in le-ta se pošlje stranki.

kontrola
0 +
Izdanih certifikatov
0 +
Zadovoljnih naročnikov
klasje

Prednosti certifikata

Kakšne so prednosti?

Certifikat zagotavlja, da proizvajate avtentičen izdelek, kmetijski pridelek ali živilo višje ali posebne kakovosti. Prednosti certifikata so:

Aktualno

Zadnje novice in dogodki

Spremljajte naše objave o aktualnih dogodkih, novostih in spremembah zakonodaje ter periodična obvestila za stranke Inštituta KON-CERT.

Ekološko kmetovanje, Integrirana pridelava, Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
MKGP za leto 2024 za ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, integrirano pridelavo in seneno prirejo podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje, in sicer do 15. 4. 2024. Vabljeni k prijavi!
Integrirana pridelava, Ekološko kmetovanje, Izbrana kakovost, Splošno, Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Dne 29. 6. 2023 je bila nacionalno potrjena specifikacija za seneno meso.
Integrirana pridelava
Dne 22. 6. 2023 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi.
Ekološko kmetovanje
Spoštovani ekološki kmetovalci. Pošiljamo vam prvo letošnje obvestilo za shemo EKOLOŠKO KMETIJSTVO.
Izbrana kakovost
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IZBRANA KAKOVOST.