Dokazujemo odličnost

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor

Prijava v certificiranje

Prijavite se enostavno preko portala s klikom spodaj

Integrirana pridelava

Ekološko kmetovanje

Ekološka predelava

Izbrana kakovost

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

IN SENENA PRIREJA

GlobalG.A.P.

Vegan

DEMETER

biološko-dinamično kmetovanje

Zasebne sheme

Partnerske sheme

Izdaja certifikata

Kako do certifikata?

Zainteresiranim strankam posredujemo informacije in dokumentacijo o postopku certificiranja za izbrano shemo. Na podlagi odločitve o vključitvi v postopek certificiranja za določeno shemo s strani zainteresirane stranke, sledi prijava v postopek certificiranja in podpis pogodbe. 

Opravi se kontrolni pregled pri stranki. 

Po kontrolnem pregledu se pregleda celotna dokumentacija stranke in/ali dokazila o odpravi morebitno izpisanih neskladij in/ali pregled rezultatov kemijskih in/ali fizikalnih parametrov ter senzorične ocene v primeru vzorčenja. 

Odgovorna oseba za odločanje nato sprejme odločitev o izdaji certifikata in le-ta se pošlje stranki.

kontrola
Izdanih certifikatov
0 +
Zadovoljnih naročnikov
0 +
klasje

Prednosti certifikata

Kakšne so prednosti?

Certifikat zagotavlja, da proizvajate avtentičen izdelek, kmetijski pridelek ali živilo višje ali posebne kakovosti. Prednosti certifikata so:

Aktualno

Zadnje novice in dogodki

Spremljajte naše objave o aktualnih dogodkih, novostih in spremembah zakonodaje ter periodična obvestila za stranke Inštituta KON-CERT.

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Dne 23.04.2024 je bila objavljena Uredba o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode.
Ekološko kmetovanje
Spoštovani ekološki kmetovalci. Pošiljamo vam prvo letošnje obvestilo za shemo EKOLOŠKO KMETIJSTVO.
Integrirana pridelava
Spoštovani pridelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IP.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo ZPŽ.
Izbrana kakovost
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IZBRANA KAKOVOST.
Integrirana pridelava, Ekološko kmetovanje, Izbrana kakovost, Splošno, Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.