Nacionalno potrjena specifikacija za SENENO MESO

Dne 29. 6. 2023, je bila na spletni strani MKGP objavljena nacionalno potrjena specifikacija za SENENO MESO, ki je bila poslana v potrditev Evropski komisiji, z namenom, da bi se proizvod zaščitil tudi na ravni EU. V specifikaciji so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati KMG. 

Preberite

Morda vas bo zanimalo tudi...

Integrirana pridelava, Ekološko kmetovanje, Splošno
UVHVVR vinogradnike na okuženih območjih zlate trsne rumenice obvešča, da bodo upravičeni do finančnega nadomestila za odstranjene trse v vinogradih, ki imajo do 20 odstotkov trsov s simptomi zlate trsne rumenice. Vloge bodo lahko od 10. do 31. oktobra vložili na ARSKTRP.
Integrirana pridelava
Dne 22. 6. 2023 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi.
Ekološko kmetovanje
Spoštovani ekološki kmetovalci. Pošiljamo vam prvo letošnje obvestilo za shemo EKOLOŠKO KMETIJSTVO.
Izbrana kakovost
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IZBRANA KAKOVOST.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo ZPŽ.
Integrirana pridelava
Spoštovani pridelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IP.