OBJAVLJEN PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O INTEGRIRANI PRIDELAVI

Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja


Dne 22.6.2023, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja (U.l. RS, št. 67/2023).  Pravilnik je stopil v veljavo dan po objavi, 23. 6. 2023. V Pravilniku so navedene spremembe in dopolnitve vsebine pravilnika kot tudi tehnoloških navodil. Do zakonodaje lahko dostopate pod zavihkom Zakonodaja, shema INTEGRIRANA PRIDELAVA.

Preberite

Morda vas bo zanimalo tudi...

Ekološko kmetovanje, Integrirana pridelava, Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
MKGP za leto 2024 za ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, integrirano pridelavo in seneno prirejo podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje, in sicer do 15. 4. 2024. Vabljeni k prijavi!
Integrirana pridelava, Ekološko kmetovanje, Izbrana kakovost, Splošno, Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Dne 29. 6. 2023 je bila nacionalno potrjena specifikacija za seneno meso.
Ekološko kmetovanje
Spoštovani ekološki kmetovalci. Pošiljamo vam prvo letošnje obvestilo za shemo EKOLOŠKO KMETIJSTVO.
Izbrana kakovost
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IZBRANA KAKOVOST.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo ZPŽ.