Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti – javni razpis za intervencijo IRP-11

Uprava  Javni razpis  za intervencijo IRP-11 – podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

 

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 3. januarja 2024 od 8.00 ure do vključno 28. februarja 2024, do 14.00 ure.

Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti. Upravičenci do podpore so individualna kmetijska gospodarstva in pravne osebe, ki povezujejo vsaj dva kmetijska gospodarstva, ki sta za upravičeno shemo kakovosti oziroma z določenim proizvodom iz sheme kakovosti na novo vključena v sistem certificiranja.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme kakovosti: ekološka pridelava in predelava, zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in izbrana kakovost.

Glavna pogoja ob vložitvi vloge na javni razpis sta veljaven certifikat za shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga na javni razpis in da gre za novo sodelovanje v shemah kakovosti, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo upravičenci, katerim je bil prvič izdan certifikat za shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga, v letih 2022 oziroma 2023.

 

 

Več informacij najdete na povezavi: https://skp.si/javni-razpisi/aktualni-javni-razpisi/spodbujanje-novega-sodelovanja-v-shemah-kakovosti 

Preberite

Morda vas bo zanimalo tudi...

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Dne 23.04.2024 je bila objavljena Uredba o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode.
Ekološko kmetovanje
Spoštovani ekološki kmetovalci. Pošiljamo vam prvo letošnje obvestilo za shemo EKOLOŠKO KMETIJSTVO.
Integrirana pridelava
Spoštovani pridelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IP.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo ZPŽ.
Izbrana kakovost
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IZBRANA KAKOVOST.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Dne 29. 6. 2023 je bila nacionalno potrjena specifikacija za seneno meso.