Objavljena nova Uredba o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode

Dne 23.04.2024 je bila v Ur.l. EU objavljena Uredba (EU) 2024/1143 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode ter zajamčenih tradicionalnih posebnostih in neobveznih navedbah kakovosti za kmetijske proizvode, spremembi uredb (EU) št. 1308/2013, (EU) 2019/787 in (EU) 2019/1753 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012. Do dokumenta lahko dostopate na naslednji povezavi: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj?locale=sl 
ali https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401143

Preberite

Morda vas bo zanimalo tudi...

Ekološko kmetovanje
Spoštovani ekološki kmetovalci. Pošiljamo vam prvo letošnje obvestilo za shemo EKOLOŠKO KMETIJSTVO.
Integrirana pridelava
Spoštovani pridelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IP.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo ZPŽ.
Izbrana kakovost
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IZBRANA KAKOVOST.
Integrirana pridelava, Ekološko kmetovanje, Izbrana kakovost, Splošno, Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Dne 29. 6. 2023 je bila nacionalno potrjena specifikacija za seneno meso.