PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVO V KONTROLE EKO, IP IN SENENE PRIREJE

soncnica

MKGP za leto 2024 za ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, integrirano pridelavo in seneno prirejo podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje, in sicer do 15. 4. 2024.

Vabljeni k prijavi!

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti – javni razpis za intervencijo IRP-11

slika trsna rumenica

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.