Dejavnosti – akreditacija

Zagotavljamo celovite storitve

Osnovna dejavnost Inštituta KON-CERT Maribor je izvajanje nepristranske in neodvisne kontrole in certificiranja v kmetijstvu in gozdarstvu na območju celotne Slovenije.

V okviru osnovne dejavnosti preverjamo in potrjujemo skladnost postopkov pridelave, predelave, skladiščenja in označevanja kmetijskih pridelkov in živil z veljavnimi predpisi in standardi. Tako pomagamo zagotoviti večjo kredibilnost :

  • kmetijskim pridelovalcem in predelovalcem,
  • obratom javne prehrane,
  • predelovalnim obratom,
  • trgovcem in uvoznikom.

Hkrati pa s tem pomagamo potrošnikom lažje prepoznavati visokokavostna pridelke in živila.

Inštitut KON-CERT Maribor je akreditiran s strani javnega zavoda Slovenska akreditacija,  kar dokazuje akreditacijska listina CP-007 z dne 27.3.2015. Prvo akreditacijsko listino je s strani Slovenske akreditacije Inštitut prejel 5.12.2007.

Podrobnejše informacije o dejavnostih, za katere Slovenska akreditacija Inštitutu priznava usposobljenost, so vam na razpolago v dokumentu Dejavnosti Inštituta.

Dodatno opravlja Inštitut KON-CERT Maribor poleg akreditirane dejavnosti tudi dejavnosti kontrole in certificiranja integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin, zaščitenih živil z označbo višja kakovost, biološko-dinamičnega kmetovanja po smernicah DEMETER, kontrole po standardu GlobalG.A.P., kot tudi certificiranje kozmetičnih izdelkov, čistil in dišavnih snovi, tekstila, usnja ter certificiranje ekološko gojenih okrasnih rastlin, ki pa niso vključene v obseg akreditacije. Hkrati organiziramo tudi izobraževanja, strokovne ekskurzije in druga usposabljanja ter sodelujemo v projektih povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom. S tem vam zagotavljamo celovito paleto storitev, ki omogočajo dodajanje vrednosti vašim pridelkom in živilom.

Delujemo v skladu s poslanstvom Inštituta

Z izvajanjem kontrol in certificiranja skladno s predpisi in standardi :

  • zagotavljamo sledljivost pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil,
  • krepimo zaupanje javnosti v kmetijske pridelke oziroma živila,
  • večamo odgovornost pridelovalcev in predelovalcev do javnosti,
  • spodbujamo pridelovalne in predelovalne postopke, ki omogočajo strankam dodano vrednost,
  • ohranjamo kulturno krajino, trajnostno kmetovanje in biotsko raznovrstnost.