O nas

kontrola

Inštitut KON-CERT Maribor

Inštitut KON-CERT Maribor je vodilni certifikacijski organ na področju kmetijstva v Sloveniji.

Inštitut certificira več kot 75 % vseh strank, vključenih v različne kmetijske sheme certificiranja v slovenskem prostoru.

V okviru Oddelka za kontrolo in certificiranje, ki vključuje Enoto za ekološko kmetijstvo, Enoto za ekološko predelavo in Enoto za sheme kakovosti, smo dejavni na področju kontrole in certificiranja ekološkega kmetovanja, ekološke predelave, trgovine in uvoza, zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil, ter nacionalne sheme kakovosti integrirana pridelava in izbrana kakovost.

V okviru Enote za tržno dejavnost nudimo kontrolo in certificiranje zasebnih neakreditiranih shem kakovosti (kozmetika, čistila, tekstil in usnje, veganski izdelki, ekološke okrasne rastline…).


Vizija Inštituta KON-CERT Maribor

Naša vizija je ostati vodilni certifikacijski organ v Sloveniji na področju certificiranja ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil, povečati obseg certificiranja sheme »Izbrana kakovost«, povečati število zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil ter razširiti certifikacijske dejavnosti na dodatne tuje in domače zasebne in tehnične standarde.

Podatki o podjetju

Osebna izkaznica

Naziv
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
Skrajšani naziv
Inštitut KON-CERT Maribor
Angleški prevod
Institute for inspection and certification in agriculture and in silviculture Maribor
Sedež
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Telefon
+386 (0)2 228 49 52
Fax
+386 (0)2 251 94 82
Elektronska pošta
info@kon-cert.si
Vodstvo
Robert Rojko
Matična številka
2087766(000)
Identifikacijska številka za DDV
SI25512820
Transakcijski račun
SI56 6100 0000 4517 346
Šifra dejavnosti
71.200, 72.190, 82.300, 85.590, 58.110, 58.140, 58.190, 02.400
Številka vložka
1/12392/00 pri okrožnem sodišču v Mariboru

Kratka zgodovina

Mejniki Inštituta KON-CERT Maribor

1997-2000
V okviru CRP (1997-2000) Integrirana pridelava zelenjave je bila na nekdanjem Kmetijskem zavodu Maribor ustanovljena kontrola integrirane pridelave zelenjave. S pomočjo sredstev Phare CBC je leta 1997 začel delovati Oddelek za kontrolo ekološkega kmetijstva. Leta 1998 je bil izveden prvi začetni ekološki tečaj in pregledanih prvih 13 kmetij v Sloveniji.
2001-2004
Oddelek za kontrolo ekološkega kmetijstva in Oddelek za kontrolo integrirane pridelave sta bila imenovana kot organizaciji za kontrolo s strani MKGP.
2005
Novoustanovljeni Inštitut za kontrolo in certificiranje v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor je 29. marca 2005 prevzel naloge certifikacijskega organa za integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje. Ustanovitev novega inštituta je bila nujna za zagotovitev neodvisnosti certifikacijskega organa. Istega leta smo začeli s pregledi neposrednih plačil na kraju samem pred izplačili za ukrepe SKP.
2006-2007
Slovenska akreditacija je 2. decembra 2007 podelila prvo akreditacijsko listino Inštitutu KON-CERT Maribor, s katero mu je priznala usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: certificiranje integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin ter certificiranje ekološke pridelave in predelave kmetijskih proizvodov in živil po standardu SIST EN 45011:1998.
2008
Inštitut prvič ponudi GLOBALG.A.P kontrolo in certificiranje v sodelovanju s tujim partnerjem.
2009
Slovenska akreditacija je 30. decembra 2009 Inštitutu priznala usposobljenost za izvajanje certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.
2010
Na področju GLOBALG.A.P. kontrole in certificiranja smo ponudili nov obseg certificiranja »perutnina«.
2011 - 2013
Inštitutu je bila 2. julija 2013 priznana usposobljenost s strani Slovenske akreditacije za certificiranje procesov trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po shemi PEFC. Konec leta 2012 je bila objavljena prva zasebna shema za kozmetiko, leta 2013 pa smo izdali zasebni standard za ekološko pridelavo okrasnih rastlin.
2014
Obseg dejavnosti certificiranja smo razširili na nove neživilske sheme (ekološki tekstil in usnje).
2015
Novoustanovljena Enota za sheme kakovosti odpira možnost širitve dejavnosti certificiranja na nove nacionalne sheme.
2016
Svojo certifikacijsko dejavnost smo razširili na certificiranje nacionalne sheme "IZBRANA KAKOVOST" za goveje in perutninsko meso ter za mleko in mlečne izdelke.
2017
Ob upoštevanju trenda potrošnikov k veganski prehrani smo pripravili nov zasebni standard za veganske izdelke. Shema Izbrana kakovost je doživela velik porast.
2018
Inštitut je zaključil 20 let uspešnega delovanja. Zaključeno je certificiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po shemi PEFC.
2019
V 21 letih delovanja je Inštitut podelil skupno okoli 80.000 certifikatov in ohranil vodilni položaj med certifikacijskimi organi v Sloveniji.
2020
1. aprila 2020 je vodenje Inštituta prevzel novi direktor Robert ROJKO.
2021
Inštitut je nadaljeval z optimizacijo v smeri priprave na digitalizacijo vseh postopkov kontrole in certificiranja.