Označevanje

Pomembnost certifikata

Dodajte vašim živilom in izdelkom dodano vrednost!

Dokažite odličnost vaših pridelkov in živil ter povečajte svojo konkurenčnost na trgu! Vsa živila in pridelki, ki gredo skozi postopek neodvisne in nepristranske kontrole in certificiranja Inštituta KON-CERT Maribor in izpolnjujejo pogoje pravilnikov, uredb in strogih standardov kakovosti, prejmejo certifikat.

S pomočjo certifikata, ki vam ga izdamo za posamezno področje, boste lahko prišli do uporabe zaščitnih znakov, ki so zagotovilo, da so živila in pridelki resnično varni in kakovostni ter da so pridelani in predelani na način, ki ustreza vsem veljavnim predpisom in standardom. Tako vam s pomočjo izdanih certifikatov pomagamo dodati vrednost vašim pridelkom in živilom iz integrirane, izbrane kakovosti, ekološke in biološko-dinamične pridelave ter predelave, zaščitenim kmetijskim pridelkom in živilom.

Z izdajo certifikata vam v Inštitutu KON-CERT Maribor pomagamo do naslednjih zaščitnih znakov.

pri baronu zeliscni vrt

Zaščitni znak

Znak BIO

Znak BIO SLOVENIJA podeljuje Inštitut KON-CERT Maribor in zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetovanje. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom za ekološko pridelavo oziroma predelavo, podeljenim s strani Inštituta KON-CERT Maribor.

Sheme, ki zajemajo zaščitni znak:

Zaščitni znak

Uradni znak Evropske unije za ekološka živila

Ekološki logotip EU zagotavlja ekološkim proizvodom Evropske unije skladno vizualno podobo. Logotip omogoča potrošnikom, da lažje prepoznajo proizvode z ekološkim poreklom in pomaga kmetom, da jih tržijo v vseh državah EU.

Ekološki logotip se lahko uporablja samo za certificirane ekološke proizvode. To pomeni, da so izpolnili pogoje glede načina proizvodnje, predelave, prevoza in skladiščenja in je zanje izdan certifikat. Logotip se lahko uporablja samo za proizvode, ki vsebujejo najmanj 95 % ekoloških sestavin.

Poleg ekološkega logotipa EU morata biti navedena šifra nadzornega organa in kraj pridelave sestavin kmetijskega izvora. Uporaba logotipa je obvezna.

Sheme, ki zajemajo zaščitni znak:

Zaščitni znak

Nacionalni zaščitni znak »ekološki«

Nacionalni zaščitni znak »ekološki« zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite na osnovi veljavnega certifikata pooblaščenega certifikacijskega organa.

Sheme, ki zajemajo zaščitni znak:

Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uporaba znaka ni obvezna.

Zaščitni znak

DEMETER

Demeter je svetovna blagovna znamka za ekološke pridelke oziroma živila, ki so pridelana in predelana po biodinamični metodi v skladu s smernicami DEMETER. Znamko DEMETER smejo uporabljati le pogodbeni partnerji, ki so že pridobili DEMETER certifikat. Za postopek certificiranja je potrebna vključitev v Združenje DEMETER Slovenija, ki podeli tudi licenčno znamko.

Sheme, ki zajemajo zaščitni znak:

Zaščitni znak

Izbrana kakovost Slovenija

Zaščitni znak »Izbrana kakovost Slovenija« je namenjen kmetijskim pridelkom oziroma živilom ter potrošniku sporoča, da gre za proizvod s posebnimi lastnostmi, ki je kontroliran ter pridelan in predelan v Sloveniji.

Sheme, ki zajemajo zaščitni znak:

Stranka, vključena v postopek certificiranja za shemo IZBRANA KAKOVOST, mora pri trženju predpakiranih in nepredpakiranih kmetijskih pridelkov in živil s certifikatom uporabljati zaščitni znak, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zaščitni znak

Nacionalni zaščitni znak »integrirani«

Nacionalni zaščitni znak »integrirani« se uporablja za kmetijske pridelke oziroma živila, ki so pridelani v skladu s Pravilniki o integrirani pridelavi in Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države.

Sheme, ki zajemajo zaščitni znak:

Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uporaba znaka ni obvezna.

Zaščitni znak

GlobalG.A.P.

Zasebni standard GLOBALG.A.P v lasti združenja trgovcev FoodPlus zagotavlja varne pridelke, zmanjševanje neugodnih vplivov kmetijstva na okolje, zmanjševanje uporabe kemičnih sredstev in odgovoren pristop pridelovalca do zagotavljanja ustreznih delovnih in socialnih pogojev za svoje delavce. GLOBALG.A.P se zavzema tudi za dobrobit živali. Standard služi pridelovalcem kot praktični priročnik dobre kmetijske prakse in varovanja kmetijske pridelave pred različnimi tveganji.

Zaščitni znak

Zaščitni znak »zaščitena geografska označba«

Z nacionalnim zaščitnim znakom »zaščitena geografska označba« so označeni kmetijski pridelki in živila, ki so pridelani, predelani ali pripravljeni na določenem geografskem območju, le da je pri tej označbi povezava med geografskim območjem in končnim proizvodom manj tesna kot pri označbi porekla. Za pridobitev zaščitnega znaka mora imeti kmetijski pridelek ali živilo posebno kakovost in lastnosti, ki so odraz značilnosti tega geografskega območja, na primer podnebja, vetra, tradicionalnega načina pridelave in podobno. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa.

Zaščitni znak

Nacionalni zaščitni znak »zaščitena označba porekla«

Nacionalni zaščitni znak »zaščitena označba porekla« nosijo kmetijski pridelki in živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali države. Na tem geografskem področju morajo potekati vsi postopki pridelave in predelave. Njihove lastnosti so posledica geografskega okolja ter njegovih naravnih in človeških dejavnikov. Zaščiteno je tudi ime pridelka in se ne sme uporabljati za noben drug izdelek. Gre za najvišjo raven zaščite. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa.

Zaščitni znak

Nacionalni zaščitni znak »zajamčena tradicionalna posebnost«

Izdelki z zaščitnim znakom »zajamčena tradicionalna posebnost« so pridelani ali predelani iz tradicionalnih surovin ali imajo tradicionalno sestavo ali tradicionalno recepturo. S to shemo kakovosti se zavaruje receptura ali način proizvodnje. Pri tej shemi kakovosti ni geografske omejitve, saj lahko kmetijske pridelke ali živila proizvaja vsakdo, ki se drži predpisane recepture, postopka in oblike ter pridobi ustrezni certifikat pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države.

Zaščitni znak

Nacionalni zaščitni znak »višja kakovost«

Nacionalni zaščitni znak »višja kakovost«

V nacionalno shemo kakovosti »višja kakovost« spadajo kmetijski pridelki oziroma živila, ki so po svojih specifičnih lastnostih boljši od istoimenskih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Zaščitni znak se podeljuje samo v Sloveniji, izdelki, ki ga nosijo pa morajo predstavljati slovensko posebnost. Za uporabo zaščitnega znaka je potrebno pridobiti ustrezni certifikat pooblaščenega certifikacijskega organa.

Zaščitni znak

Zasebne sheme

Inštitut KON-CERT izvaja certificiranje zasebnih shem kakovosti. Zasebne sheme predstavljajo skupino standardov, ki smo jih razvili sami oz. smo jih pripravili v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih institucij in združenj. Gre za naslednje standarde:

  • Zasebni standard za neživilske sheme kakovosti© za kozmetiko, čistila, premaze za les, sveče, tekstil / volno / usnje

  • Zasebni standard za ekološko gojenje okrasnih rastlin Inštituta KON-CERT Maribor© za ekološko gojenje okrasnih rastlin in

  • Zasebni standard za veganske izdelke© za različne živilske in neživilske proizvode.


Certificirani proizvodi imajo pravico do označevanja z znaki zasebnih shem. Uporaba znakov je prostovoljna. Znaki so na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Pogoji in način uporabe znakov so določeni z dokumentom Pravila za uporabo logotipov zasebnih shem Inštituta KON-CERT Maribor.

Sheme, ki zajemajo zaščitni znak:

Grafične logotipe pošljemo na zahtevo stranke.