Sheme certificiranja

Shema certificiranja

Integrirana pridelava

Integrirana pridelava je naravi prijaznejši način pridelave. Tehnologija pridelave, postopki kontrole in način označevanja so določeni v pravilnikih in tehnoloških navodilih za naslednja področja: poljščine, zelenjava, sadje in grozdje. Osnovni cilji integrirane pridelave so kmetijski pridelki višje kakovosti.

Shema certificiranja

Ekološko kmetovanje

Ekološko kmetovanje je način kmetijske pridelave, ki upošteva ravnovesje v sistemu tla-rastline-živali-človek ter zagotavlja sklenjen krogotok hranil in energije v njem. Razlogi za ekološko kmetovanje so predvsem varna in zdrava hrana, varstvo okolja, skrb za dobro počutje živali in spodbujanje biotske raznovrstnosti.

Shema certificiranja

Ekološka predelava

Ekološka živila vsebujejo najmanj 95 % ekoloških sestavin kmetijskega izvora in do 5 % neekoloških sestavin kmetijskega izvora, ki so dovoljene z uredbo. Ekološka živila lahko vsebujejo samo dovoljene dodatke in pomožne tehnološke snovi in so proizvedena brez gensko spremenjenih organizmov.

Shema certificiranja

Izbrana kakovost

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti za živila s posebnimi lastnostmi, ki se nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Shema certificiranja

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

V Sloveniji imamo štiri sheme kakovosti, ki omogočajo zaščito kmetijskih pridelkov oziroma živil. To so: označba porekla, geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in višja kakovost.

Shema certificiranja

GlobalG.A.P.

GLOBALGAP je zasebni standard združenja trgovcev FOODPlus, ki se uporablja v več kot 100 državah po vsem svetu. Gre za enotni standard dobre kmetijske prakse (G.A.P.) za različne skupine proizvodov: kmetijski pridelki, domače živali, ribogojstvo, proizvodnja krmnih mešanic, transport živali, rastlinski razmnoževalni material, CoC – Chain of Custody – certificiranje skrbniške verige.

Shema certificiranja

Vegan

Certifikat za veganske izdelke potrjuje, da je živilo ali neživilski proizvod pridobljen in obdelan brez sestavin in pripomočkov živalskega izvora. Certificirati je možno različne vrste izdelkov: živila, ponudbo v gastronomiji, kozmetiko, čistila, tekstil in druge neživilske proizvode, kot na primer pohištvo.

Shema certificiranja

DEMETER

Biološko-dinamično kmetovanje je najbolj zahtevna metoda ekološke pridelave. Njegove zahteve so predpisane v smernicah Demeter, ki so strožje od zakonodajo za ekološko kmetovanje. Gre za sonaravno metodo kmetovanja, ki upošteva tudi zakonitosti naravnega gibanja Zemlje in ritme letnih časov.

Shema certificiranja

Zasebne sheme

Na Inštitutu KON-CERT Maribor smo pripravili zasebne standarde za certificiranje številnih ekoloških neživilskih proizvodov: kozmetika, čistila, premazi za les, sveče, tekstil in usnje in okrasne rastline.

Shema certificiranja

Partnerske sheme

Nabor tradicionalnih in uveljavljenih shem certificiranja smo razširili s tehničnimi standardi (IFS, BRC, ISO, HACCP, FSC, PEFC, GMP……..) in tako zaokrožili našo ponudbo.

Certificiranje proizvodov in sistemov vodenja vašega podjetja po nekaterih mednarodno priznanih standardih vam daje večjo konkurenčno prednost, kar sčasoma občutite kot boljše, lažje in bolj organizirano poslovanje.