Dokazujemo odličnost

Ekološka predelava

Akreditirana shema

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor

pirin eko kruh

Ekološka predelava, distribucija, trgovina in uvoz

Okusna in naravna ekološka živila

Živila, označena z oznakami »ekološko«, »eko« ali »bio«, morajo vsebovati najmanj 95 % ekoloških sestavin kmetijskega izvora. Vsebujejo lahko do 5 % sestavin kmetijskega izvora, ki niso bile pridelane ekološko, vendar samo tiste sestavine, ki so naštete v uredbi. Ekološka živila lahko vsebujejo samo nekatere dodatke in pomožne tehnološke snovi, prav tako naštete v uredbi. V obratu mora biti zagotovljena proizvodnja brez prisotnosti gensko spremenjenih organizmov. Urediti je potrebno ločen prevzem in skladiščenje ekoloških surovin in proizvodov. Predelava ekoloških proizvodov mora biti časovno ali prostorsko ločena od predelave konvencionalnih proizvodov.

Ekološka živila morajo biti obvezno označena z evropskim zaščitnim znakom in s šifro certifikacijskega organa, ki je nadziral zadnjo fazo predelave.

Iz obveznega certificiranja je izvzeta maloprodaja predpakiranih ekoloških proizvodov.

Vse, ki razmišljate o predelavi in/ali trgovanju z ekološkimi proizvodi (živila, krma, vegetativni razmnoževalni material in semena) in vse, ki se že ukvarjate s trgovanjem, uvozom, skladiščenjem ali distribucijo ekoloških proizvodov vabimo, da si pridobite več informacij o prijavi v postopek certificiranja, in sicer tako, da izpolnite obrazec za predprijavo.

Zaščitni znaki

Obvezna oznaka za certificirane kmetijske pridelke in živila je evropski zaščitni znak.

Nacionalni zaščitni znak »ekološki« je prostovoljna oznaka. Za pridobitev znaka je potrebno oddati vlogo za uporabo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Znak »Bio Slovenija« lahko uporabljajo vsi, ki imajo veljaven certifikat Inštituta KON-CERT Maribor za ekološko pridelavo ali predelavo.

EU organic logo
ekoloski logo
BIO logo

Ekološka predelava

Kaj pridobite s certifikatom?

kruh salama

Kako do certifikata?

Koraki v postopku certificiranja

  1. Posredovanje informacij in dokumentov o postopku certificiranja za izbrano shemo zainteresiranim strankam.
  2. Prijava v postopek certificiranja (elektronska predprijava).
  3. Podpis pogodbe.
  4. Kontrolni pregled pri stranki.
  5. Pregled dokumentacije stranke in rezultatov kontrole.
  6. Odločitev o izdaji certifikata.

Potrebujete pomoč?

Kontakt

Podrobnejše informacije boste dobili pri sodelavcih

Robert Rojko
Robert Rojko
Direktor, Vodja enote certificiranja - ekološka predelava
Nusa Tominsek
Nuša Tominšek
Koordinatorka - ekološka predelava
Jure Kajzersperger
Jure Kajzersperger
Kontrolor – ekološka pridelava in predelava

Zadnje novosti in zanimivosti

Aktualno

Ni aktualnih vsebin.

Vsi potrebni dokumenti

Obrazci

Bodite pravočasno obveščeni

Zakonodaja

Obrazec

Najava predelave

Želite najaviti predelavo živil za izvedbo kontrole, npr. peko kruha, pridelavo soka…? Najavo dogodka lahko oddate enostavno in hitro z obrazcem.

Zakaj izbrati inštitut KON-CERT?

Z več kot 20-letnimi izkušnjami pri certificiranju ekoloških proizvodov v Sloveniji je Inštitut KON-CERT vodilni za certificiranje trajnostnih kmetijskih praks. Pri nas lahko pridobite več certifikatov številnih shem kakovosti.

KON CERT logo