Dokazujemo odličnost

Ekološko kmetovanje

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor

eko pridelava klasje

Sožitje z naravo

Ekološko kmetovanje

Ekološko kmetovanje je način kmetijske pridelave, ki upošteva ravnovesje v sistemu tla-rastline-živali-človek ter zagotavlja sklenjen krogotok hranil in energije v njem. Razlogi za ekološko kmetovanje so predvsem varna in zdrava hrana, varstvo okolja, skrb za dobro počutje živali in spodbujanje biotske raznovrstnosti.

Kmetijski pridelek ali živilo je mogoče označiti kot ekološko, če je zanj izdan certifikat. Pogoji za pridobitev certifikata so določeni z evropsko zakonodajo, ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU, ter z nacionalno zakonodajo.

Ekološki pridelovalci so certificirani pri neodvisnih akreditiranih certifikacijskih organih, ki pri njih izvajajo vsakoletne kontrole in izdajajo certifikate.

Pomembnejše značilnosti ekološkega načina kmetovanja:

 • brez uporabe pesticidov in lahko topnih mineralnih gnojil
 • predpisano kolobarjenje in prepoved uporabe gensko spremenjenih organizmov
 • načrtno gnojenje in ohranjanje rodovitnosti tal z organskimi gnojili
 • reja živali z obilo gibanja na prostem in z ekološko krmo
 • izbira odpornih vrst rastlin in pasem živali, prilagojenih lokalnemu okolju

Se želite preusmeriti v ekološko kmetovanje? Vaša pot do ekološke kmetije je tukaj.

Vse, ki razmišljate o certifikatu za integrirano pridelavo vabimo, da si pridobite več informacij o prijavi v postopek certificiranja, in sicer tako, da izpolnite obrazec za predprijavo.

Zaščitni znaki

Obvezna oznaka za certificirane kmetijske pridelke in živila je evropski zaščitni znak.

Nacionalni zaščitni znak »ekološki« je prostovoljna oznaka. Za pridobitev znaka je potrebno oddati vlogo za uporabo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Znak »Bio Slovenija« lahko uporabljajo vsi, ki imajo veljaven certifikat Inštituta KON-CERT Maribor za ekološko pridelavo ali predelavo.

EU organic logo
ekoloski logo
BIO logo

Ekološko kmetovanje

Kaj pridobite s certifikatom?

soncnica

Kako do certifikata?

Koraki v postopku certificiranja

 1. Posredovanje informacij o postopku certificiranja zainteresiranim strankam.
 2. Določitev področja in obsega certificiranja.
 3. Prijava v postopek certificiranja (oddate lahko tudi elektronsko predprijavo).
 4. Podpis pogodbe.
 5. Izvedba kontrole na kmetijskem gospodarstvu.
 6. Pogovor s kontrolorjem in dogovor o odpravi morebitnih neskladij.
 7. Odločitev o izdaji certifikata s strani certifikacijskega organa.
 8. Vsako leto je potrebno pridobiti nov certifikat.

Potrebujete pomoč?

Kontakt

Podrobnejše informacije boste dobili pri sodelavcih

Joze Rantasa
Jože Rantaša
Vodja enote certificiranja - ekološka pridelava
Bostjan Pesek
Boštjan Pesek
Koordinator - ekološka pridelava
Valentina Aleksic
Valentina Aleksić
Kontrolorka - ekološka pridelava
Franci Leskovar
Franc Leskovar
Koordinator - ekološka pridelava
Mladen Pus
Mladen Puž
Koordinator - ekološka pridelava
Mateja Fuzir
Mateja Fužir
Kontrolorka – ekološka pridelava

Zadnje novosti in zanimivosti

Aktualno

Ekološko kmetovanje
Spoštovani ekološki kmetovalci. Prišel je čas, ko Vas povabimo k obnovitvi prijave v postopek certificiranja ekološkega kmetovanja za naslednje leto.
Ekološko kmetovanje
Spoštovani ekološki kmetovalci. Prišel je čas, ko Vas povabimo k obnovitvi prijave v postopek certificiranja ekološkega kmetovanja za naslednje leto.

Vsi potrebni dokumenti

Obrazci

Bodite pravočasno obveščeni

Zakonodaja

Zakaj izbrati inštitut KON-CERT?

Z več kot 20-letnimi izkušnjami je Inštitut KON-CERT vodilni za certificiranje trajnostnih kmetijskih praks. Pri nas lahko pridobite več certifikatov številnih shem kakovosti.

KON CERT logo