Dokazujemo odličnost

GlobalG.A.P.

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor

nabiranje jabolk

Dobra kmetijska in socialna praksa

GlobalG.A.P. in GRASP

GLOBALGAP je zasebni standard za certificiranje kmetijskih proizvodov, ki se uporablja v več kot 100 državah po vsem svetu. Gre za enotni standard dobre kmetijske prakse (G.A.P.) za različne skupine proizvodov:

 • Ribogojstvo
 • Kmetijski pridelki (sadje in zelenjava, zelišča, poljščine, čaj, hmelj, okrasne rastline)
 • Živinoreja (govedo, krave molznice, teleta, ovce, prašiči, perutnina, purani)
 • Certificiranje CoC – Chain of Custody je certificiranje skrbniške verige. Skrbniška veriga je proces sledenja certificiranemu izdelku v celotni dobavni verigi – od kmetije preko različnih stopenj: sortiranja, pakiranja, skladiščenja, trgovine do končnega potrošnika. Skrbniška veriga se spremlja z izdajanjem računov in druge prodajne dokumentacije.
 • Proizvodnja krmnih mešanic
 • Transport živali
 • Rastlinski razmnoževalni material

Certificiranje GLOBALG.A.P ima 2 opciji:

 1. OPCIJA 1: certificiranje posameznih proizvajalcev
 2. OPCIJA 2: certificiranje skupine proizvajalcev

 

GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) je prostovoljni dodatek osnovnemu standardu, zasnovan za oceno socialnih praks na kmetiji. Katalog kontrolnih točk vsebuje 11 zahtev, ki obravnavajo posebne vidike zdravja, varnosti in dobrega počutja delavcev.

Zakonske zahteve (kot so minimalna plača, starost zakonite zaposlitve, delovni čas itd.) se razlikujejo od države do države. Da bi bile te zahteve pregledne za vse, je potrebno pripraviti nacionalne smernice za razlago GRASP. Nacionalno interpretacijo zahtev GRASP (NIG) za Slovenijo lahko preberete tukaj.

Certificiranje po standardu GLOBALG.A.P / GRASP izvajamo v sodelovanju s partnerskim organom EUROCERT.

Vse, ki razmišljate o certifikatu GLOBALG.A.P vabimo, da si pridobite več informacij o prijavi v postopek certificiranja, in sicer tako, da izpolnite obrazec za predprijavo.

Zaščitni znaki

Vsak, ki se prijavi v certificiranje GLOBALG.A.P., dobi številko (GGN), omogoča enostavno identifikacijo in sledljivost na ravni B2B.

globalgap logo

GlobalG.A.P.

Kaj pridobite s certifikatom?

GlobalGAP

Kako do certifikata?

Koraki v postopku certificiranja

 1. Posredovanje informacij o postopku certificiranja zainteresiranim strankam.
 2. Določitev področja in obsega certificiranja.
 3. Prijava v postopek certificiranja (oddate lahko tudi elektronsko predprijavo).
 4. Podpis pogodb.
 5. Izvedba kontrole na kmetijskem gospodarstvu.
 6. Pogovor s kontrolorjem in dogovor o odpravi morebitnih neskladij.
 7. Posredovanje dokumentacije o izvedeni kontroli certifikacijskemu organu.
 8. Odločitev o izdaji certifikata s strani certifikacijskega organa.
 9. Veljavnost certifikata je eno leto.

Potrebujete pomoč?

Kontakt

Podrobnejše informacije boste dobili pri sodelavcih

Bostjan Pesek
Boštjan Pesek
Koordinator - ekološka pridelava
Valentina Aleksic
Valentina Aleksić
Kontrolorka - ekološka pridelava

Zadnje novosti in zanimivosti

Aktualno

Ni aktualnih vsebin.

Vsi potrebni dokumenti

Obrazci

Obrazce pošljemo na zahtevo stranke.

Bodite pravočasno obveščeni

Zakonodaja

Zakaj izbrati inštitut KON-CERT?

Z več kot 20-letnimi izkušnjami je Inštitut KON-CERT vodilni za certificiranje trajnostnih kmetijskih praks. Pri nas lahko pridobite več certifikatov številnih shem kakovosti.

KON CERT logo