Dokazujemo odličnost

Integrirana pridelava

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor

jabolka rdeca

Naravi prijaznejša

Integrirana pridelava

Integrirana pridelava je naravi prijaznejši način pridelave. Kmetovanje poteka v skladu z natančno določenimi pravili in z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. V shemo integrirana pridelava so vključena naslednja področja:

 

 • IP poljščin
 • IP zelenjave
 • IP hmelja
 • IP sadja in oljk
 • IP grozdja

 

Osnovni cilji integrirane pridelave so pridelati poljščine, zelenjavo, hmelj, sadje in oljke ter grozdje boljše kakovosti, ob upoštevanju naslednjih načel:

 • Prednost naravnim ukrepom pred fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi
 • Uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov ob upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov in nadzorovana uporaba gnojil
 • Najmanjši negativni vplivi na okolje
 • Zmanjšana uporaba pripravkov za varstvo rastlin
 • Pridelava brez uporabe gensko spremenjenih organizmov
 • Uporaba dovoljenih pripravkov za varstvo rastlin
 • Vzpodbujanje uporabe biotičnih pripravkov
 • Gnojenje na osnovi analize tal in gnojilnega načrta
 • Ohranjanje in dvigovanju rodovitnosti tal

 

Vse, ki razmišljate o certifikatu za integrirano pridelavo vabimo, da si pridobite več informacij o prijavi v postopek certificiranja, in sicer tako, da izpolnite obrazec za predprijavo.

Zaščitni znaki

integrirani logo

Integrirana pridelava

Kaj pridobite s certifikatom?

naslovna klasje zeleno

Kako do certifikata?

Koraki v postopku certificiranja

 1. Posredovanje informacij in dokumentov o postopku certificiranja za izbrano shemo zainteresiranim strankam.
 2. Prijava v postopek certificiranja (oddate lahko tudi elektronsko predprijavo).
 3. Podpis pogodbe.
 4. Kontrolni pregled pri stranki.
 5. Pregled dokumentacije stranke in rezultatov kontrole.
 6. Odločitev o izdaji certifikata.

Potrebujete pomoč?

Kontakt

Podrobnejše informacije boste dobili pri sodelavcih

Jelka Potocnik
Jelka Potočnik
Vodja enote certificiranja - sheme kakovosti in vodja kakovosti
Dejan Rituper
Dejan Rituper
Koordinator - sheme kakovosti
12 Jozica Pusaver new
Jožica Pušaver
Kontrolorka - sheme kakovosti

Zadnje novosti in zanimivosti

Aktualno

Integrirana pridelava
Spoštovani. Vabimo vas, da se vključite v postopek certificiranja za shemo INTEGRIRANA PRIDELAVA.

Vsi potrebni dokumenti

Obrazci

Bodite pravočasno obveščeni

Zakonodaja

Zakaj izbrati inštitut KON-CERT?

Z več kot 20-letnimi izkušnjami je Inštitut KON-CERT vodilni za certificiranje trajnostnih kmetijskih praks. Pri nas lahko pridobite več certifikatov številnih shem kakovosti.

KON CERT logo