Dokazujemo odličnost

Integrirana pridelava

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor

jabolka rdeca

Naravi prijaznejša

Integrirana pridelava

Integrirana pridelava je naravi prijaznejši način pridelave. Kmetovanje poteka v skladu z natančno določenimi pravili in z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. V shemo integrirana pridelava so vključena naslednja področja:

 • IP poljščin
 • IP zelenjave
 • IP hmelja
 • IP sadja in oljk
 • IP grozdja

Osnovni cilji integrirane pridelave so pridelati poljščine, zelenjavo, hmelj, sadje in oljke ter grozdje boljše kakovosti, ob upoštevanju naslednjih načel:

 • Prednost naravnim ukrepom pred fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi
 • Uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov ob upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov in nadzorovana uporaba gnojil
 • Najmanjši negativni vplivi na okolje
 • Zmanjšana uporaba pripravkov za varstvo rastlin
 • Pridelava brez uporabe gensko spremenjenih organizmov
 • Uporaba dovoljenih pripravkov za varstvo rastlin
 • Vzpodbujanje uporabe biotičnih pripravkov
 • Gnojenje na osnovi analize tal in gnojilnega načrta
 • Ohranjanje in dvigovanju rodovitnosti tal

Vse, ki razmišljate o certifikatu za integrirano pridelavo vabimo, da si pridobite več informacij o prijavi v postopek certificiranja, in sicer tako, da izpolnite obrazec za prijavo.

Zaščitni znaki

integrirani logo

Integrirana pridelava

Kaj pridobite s certifikatom?

naslovna klasje zeleno

Kako do certifikata?

Koraki v postopku certificiranja

 1. Posredovanje informacij in dokumentov o postopku certificiranja za izbrano shemo zainteresiranim strankam.
 2. Prijava v postopek certificiranja (elektronska prijava).
 3. Podpis pogodbe.
 4. Kontrolni pregled pri stranki.
 5. Pregled dokumentacije stranke in rezultatov kontrole.
 6. Odločitev o izdaji certifikata.

Potrebujete pomoč?

Kontakt

Podrobnejše informacije boste dobili pri sodelavcih

Jelka Potocnik
Jelka Potočnik
Vodja enote certificiranja - sheme kakovosti in vodja kakovosti
Dejan Rituper
Dejan Rituper
Koordinator - sheme kakovosti
12 Jozica Pusaver new
Jožica Pušaver
Kontrolorka - sheme kakovosti

Zadnje novosti in zanimivosti

Aktualno

Integrirana pridelava
Spoštovani pridelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IP.
Integrirana pridelava, Ekološko kmetovanje, Izbrana kakovost, Splošno, Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.
Integrirana pridelava
Dne 22. 6. 2023 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi.
Integrirana pridelava
Spoštovani pridelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IP.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila, Ekološko kmetovanje, Integrirana pridelava, Izbrana kakovost
Na voljo so enotne elektronske evidence za vpis opravil na KMG za 2023.

Vsi potrebni dokumenti

Obrazci

Bodite pravočasno obveščeni

Zakonodaja

Zakaj izbrati inštitut KON-CERT?

Z več kot 20-letnimi izkušnjami je Inštitut KON-CERT vodilni za certificiranje trajnostnih kmetijskih praks. Pri nas lahko pridobite več certifikatov številnih shem kakovosti.

KON CERT logo