Dokazujemo odličnost

Izbrana kakovost

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor

krave

Izbrano, pridelano in predelano v Sloveniji

Izbrana kakovost

Kmetijski pridelki in živila iz sheme “izbrana kakovost” imajo posebne lastnosti, ki se lahko nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Uradno sprejete in potrjene specifikacije najdete na spodnjih povezavah:

 

Vse, ki razmišljate o certifikatih izbrane kakovosti vabimo, da si pridobite več informacij o prijavi v postopek certificiranja, in sicer tako, da izpolnite obrazec za predprijavo.

Zaščitni znaki

Za označevanje proizvodov se lahko uporabljata dva zaščitna znaka:

  • “izbrana kakovost”, ki je namenjen vsem proizvodom, ne glede na poreklo osnovne surovine, 
  • “izbrana kakovost-Slovenija”, ki se lahko uporablja izključno za proizvode, ki so pridelani in predelani v Sloveniji.  

Zaščitni znak “izbrana kakovost” oziroma “izbrana kakovost-Slovenija” lahko uporabljajo samo tisti pridelovalci oziroma predelovalci, ki so od imenovanih certifikacijskih organov pridobili certifikat o skladnosti kmetijskega pridelka in živila s potrjeno specifikacijo. Uporaba zaščitnega znaka je obvezna po pridobitvi certifikata.

logo izbrana kakovost

Izbrana kakovost

Kaj pridobite s certifikatom?

cekar z zivili 768x569

Kako do certifikata?

Koraki v postopku certificiranja

  1. Posredovanje informacij in dokumentov o postopku certificiranja za izbrano shemo zainteresiranim strankam.
  2. Prijava v postopek certificiranja (oddate lahko tudi elektronsko predprijavo).
  3. Podpis pogodbe.
  4. Kontrolni pregled pri stranki.
  5. Pregled dokumentacije stranke in rezultatov kontrole.
  6. Odločitev o izdaji certifikata.

Potrebujete pomoč?

Kontakt

Podrobnejše informacije boste dobili pri sodelavcih

Jelka Potocnik
Jelka Potočnik
Vodja enote certificiranja - sheme kakovosti in vodja kakovosti
Dejan Rituper
Dejan Rituper
Koordinator - sheme kakovosti
12 Jozica Pusaver new
Jožica Pušaver
Kontrolorka - sheme kakovosti

Zadnje novosti in zanimivosti

Aktualno

Izbrana kakovost
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IZBRANA KAKOVOST.
Integrirana pridelava, Ekološko kmetovanje, Izbrana kakovost, Splošno, Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.
Izbrana kakovost
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo IZBRANA KAKOVOST.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila, Ekološko kmetovanje, Integrirana pridelava, Izbrana kakovost
Na voljo so enotne elektronske evidence za vpis opravil na KMG za 2023.

Vsi potrebni dokumenti

Obrazci

Bodite pravočasno obveščeni

Zakonodaja

Zakaj izbrati inštitut KON-CERT?

Z več kot 20-letnimi izkušnjami je Inštitut KON-CERT vodilni za certificiranje trajnostnih kmetijskih praks. Pri nas lahko pridobite več certifikatov številnih shem kakovosti.

KON CERT logo