Dokazujemo odličnost

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Akreditirane sheme
(zaščitena označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost,
zaščitena geografska označba)

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor

zgornjesavinjski zelodec

Ohranimo slovensko tradicijo

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Zaščita kmetijskega pridelka oziroma živila pomeni, da se zaščiti ime pridelka oziroma živila, pridelanega ali predelanega znotraj določenih geografskih območij, tradicionalni recept ali pa tradicionalna sestava živila.

V Sloveniji imamo štiri sheme kakovosti, ki omogočajo zaščito kmetijskih pridelkov oziroma živil:

  • zaščitena označba porekla*,
  • zaščitena geografska označba*,
  • zajamčena tradicionalna posebnost*,
  • višja kakovost.

* “Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije CP-007 na področju certificiranja proizvodov, procesov in storitev (SIST EN ISO/IEC 17065)”.

Vse, ki razmišljate o pridobitvi certifikata za zaščiten kmetijski pridelek oz. živilo vabimo, da si pridobite več informacij o prijavi v postopek certificiranja, tako da nas kontaktirate.

Zaščitni znaki

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila lahko nosijo simbole Unije ali nacionalne označbe.

Pogoji in način uporabe nacionalnih zaščitnih znakov so predpisani s Pravilnikom o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov in živil (Ur.l. RS 3/11). Do Pravilnika dostopate tukaj

Pogoj za uporabo nacionalnih zaščitnih znakov je pridobljen certifikat. Vlogo za uporabo je potrebno vložiti na MKGP. Do vloge dostopate tukaj

Pogoji in način uporabe simbolov Unije so določeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili. 

Do simbolov Unije dostopate tukaj

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Kaj pridobite s certifikatom?

ptujski lik

Kako do certifikata?

Koraki v postopku certificiranja

  1. Posredovanje informacij in dokumentov o postopku certificiranja za izbrano shemo zainteresiranim strankam.
  2. Prijava v postopek certificiranja (elektronska prijava).
  3. Podpis pogodbe.
  4. Kontrolni pregled pri stranki.
  5. Pregled dokumentacije stranke in rezultatov kontrole.
  6. Odločitev o izdaji certifikata.

Potrebujete pomoč?

Kontakt

Podrobnejše informacije boste dobili pri sodelavcih

Jelka Potocnik
Jelka Potočnik
Vodja enote certificiranja - sheme kakovosti in vodja kakovosti
Dejan Rituper
Dejan Rituper
Koordinator - sheme kakovosti
12 Jozica Pusaver new
Jožica Pušaver
Kontrolorka - sheme kakovosti

Zadnje novosti in zanimivosti

Aktualno

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Dne 23.04.2024 je bila objavljena Uredba o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo ZPŽ.
Integrirana pridelava, Ekološko kmetovanje, Izbrana kakovost, Splošno, Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Dne 29. 6. 2023 je bila nacionalno potrjena specifikacija za seneno meso.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Spoštovani pridelovalci in predelovalci. Pošiljamo vam obvestilo v zvezi s shemo ZPŽ.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila, Ekološko kmetovanje, Integrirana pridelava, Izbrana kakovost
Na voljo so enotne elektronske evidence za vpis opravil na KMG za 2023.

Vsi potrebni dokumenti

Obrazci

Bodite pravočasno obveščeni

Zakonodaja

Zakaj izbrati inštitut KON-CERT?

Z več kot 20-letnimi izkušnjami je Inštitut KON-CERT vodilni za certificiranje trajnostnih kmetijskih praks. Pri nas lahko pridobite več certifikatov številnih shem kakovosti.

KON CERT logo